dinsdag 20 januari 2015

HUNEBEDDENPAD: voorouder-reflectie

Op de officiele foto slechts een ingestorte steenhoop...
0.intro
1.KUNST
2.vragen
3.BOM
4.verdere eigen reflecties
0.intro
Laatst was ik bij een trancedans. Er werd verteld over voorouders. Interessant dacht ik, maar eigenlijk ken ik ze amper. Ik had een stoere opa, een soort Godfather met 11 kinderen en van de andere kant een sterke spirituele oma, die hele dagen in stilte bad en die mij aansprak, maar van de generaties daarvoor heb ik amper kennis. Dit past wel bij de gefragmenteerde individualiteit zoals die hoogtij viert in onze cultuur. Door de afsnijding van voorouderlijnen wordt deze in de hand gewerkt. Interessant is overigens dat meer elitaire families vaak aardig wat kennis en connectie bezitten over hun voorouderlijnen. Dat kan extra macht geven. Enig onderzoek in die richting is dan ook geen gek idee voor "personal empowerment", persoonlijke krachtopwekking.

Als we dieper terug gaan in de tijd dan staan er ineens hunebedden, ze gaan niet weg. Wel staan ze in de weg van het wereldbeeld van de meesten zodat onzinnige theorien nog steeds standaard zijn op onze scholen.

Voor den derde maal toog ik nar hunebeddenland, gelegen in de inlanden van Nederland, te weten Drenthe. Hoe meer ik er over te weten kom, des te meer valt er te ontdekkenz. Ik ga er dan ook niet louter heen als touristje maar vooral als onderzoekert, al kan ik ook Japanner spelen.

De hunebedden beginnen steeds meer te spreken, ze openen zich verder voor me. In dit artikel deel ik een aantal van mijn waarnemingen. Met daarin verwerkt kennis doorgegeven door Jan de Hunebedman. Daarna bespreking van een Bomboek dat ik las voor vertrek en wat behoorlijk indruk op me maakte.
Jan de Hunebedman. Een soort Nederlandse Gandalf, maar zeker zichzelf! Schrijft geheimschrift.

Ging gelijk nar D12, m'n favoriete hunebed. Heeft zich nu voor me geopenbaard als krachtplek. Een plek waar ik dieper tot mezelf kan komen. Ik constateer dit maar geloof niet dat deze plek op iedereen een dergelijke uitwerking heeft en denk voorts dat dat het geval is met "krachtplekken" in zijn algemeenheid. Het is meer persoonlijk!

Volgens Jan is D12 vroeger een stuk groter geweest en gelegen in een landschappelijke setting. Het was naar verluid een kraamkamer, een plek waar kinderen ter aarde kwamen. Nu kun je denken: au, zo'n hunebed lijkt me wel wat hard, maar er zou zomaar een hele bos hooi op kunnen liggen, dat is niet na te gaan. Vergeet ook niet dat men in de hunebedden kon STAAN.

1.KUNST  
Voordat de standaardvragen gesteld gaan worden, wil ik graag aandacht vestigen op de schoonheid dezer bouwsels. Ze zijn sober, ook in mijn ogen, maar juist de robuustheid herbergt mede kracht en klasse. De stelling dat hunebedden lompe steenkolossen zijn, is een waarneming van mensen met in mijn ogen beperkte waarneming, ze zijn zelf een beetje lomp eigenlijk. Dit type mensen doen mensen zoals mij meestal af als fantast. Zelf hebben ze juist een starre mindsetting met amper ruimte voor echte creativiteit. Wel vol met dogma…

Voor degenen die willen zien is er meer! Je moet er oog voor hebben. De tand des tijds heeft tegengewerkt en daar moetje dus doorheen willen kijken. Laten we niet vergeten dat wat we nu zien overblijfsel is, stukken van skeletten. Betreffende INRICHTING der hunebedden weten we ook zeer weinig!

In hunebedstenen, alsmede vele zwerfkeien, zijn vaak DIERAFBEELDINGEN te ontdekken. We kunnen erover discussieren of deze op natuurlijke wijze ontstaan zijn of werk van mensen. Dat hoeft ook niet OF OF te zijn, het kan beide tegelijk!! Dan vind bvb selectie van stenen plaats waarin bepaalde natuurgevormde kenmerken voorkomen, die gebruikt worden; eventueel door mensenhanden verder uitgewerkt. Zo zijn er dus 3 soorten mogelijk: (door mensen geselecteerde) natuurlijke, door mensenhanden bewerkte en een combinatie van deze.
 mijn naam is HAAS
 poserende EGEL
 HONDenKOPpen
 
 HART voor de zaak!
Anarchie, Vrijmetselarij of wat beters?!

2.STANDAARD VRAGEN
Ik zeg standaard omdat het feitelijk simpele VRAGEN zijn. Maar ze worden meestal niet gesteld, meer weggemoffeld. Onder een officieel verhaal dat als feit gebracht wordt en daarmee indoctrineert. Omdat napraten wordt beloond -middels het ‘juist’ beantwoorden van de op school gestelde vragen door het herhalen van de aangeleerde standaardantwoorden- wordt het verder vragen stellen en nader onderzoeken zo definitief ontmoedigd. VRAGEN zoals daar zijn:

1.Hoe OUD zijn de hunebedden?
Ze zijn zeker zo’n 5000 jaar oud en mogelijk een stuk ouder! Maar zeer grondig onderzocht is dat niet. Dankzij politiek ingrijpen zijn de NL-hunebedden verzegeld met betonblokken in de bodem, met "zodat toekomstige onderzoekers ook nog wat te onderzoeken hebben" als officiele reden. Verder toekomstig onderzoek zal meer kennis kunnen opleveren.

2.WIE bouwde ze??
Het standaardantwoord is de Trechterbekercultuur. Op basis van het door hen vervaardigde aardewerk dat in de hunebedden in grote hoeveelheden is aangetroffen, wordt gelijk maar AANGENOMEN dat zij ook de bouwers der hunebedden zijn. Maar daar wijst verder niets op. Toch wordt het als feit gepresenteerd, niet als stelling die verder onderzocht wordt.

3.HOE werden de hunebedjes gebouwd?
Officieel nog steeds met hefboom en touw, maar op deze conventionele wijze kan men nog steeds geen hunebed nabouwen! De praktijktest ontbreekt, het is alleen fantasie!! Anderzijds draaft Bom door over levitatie. Zeer interessant, het laatste woord is er nogniet over gesproken.

GROTE GRAP: 
Jan de H. beweert dat een A-frame gebruikt zou kunnen zijn om de zwaartekracht gedeeltelijk op te heffen! Het lijkt in dit geval een synthese te zijn van de schijnbaar onverenigbare verklaringen. In werkelijkheid een praktische optie!
Hoe werden hunebedden gebouwd?. In de 17e eeuw dacht de Coevorder predikant Johan Picardt dat alleen 'huynen' (reuzen) tot een dergelijke prestatie in staat konden zijn geweest. Alleen de naam hunebed doet nog aan dat idee denken. Frits Bom (de voormalige vakantieman) dacht in zijn boek 'Het Mysterie van de Hunebedden' zelfs aan buitenaardse krachten, zoals levitatie, waarmee de zwaartekracht kan worden opgeheven.
3b.HOE kwamen de stenen hier?
Via een ijstijd? Volgens F.B. (zie III) is dat een baggertheorie. Dat deel is voor mij niet helemaal te volgen, weet er simpelweg te weinig van af. Dan ga ik niet net doen alsof ik het wel weet.

4.WAAROM werden ze gebouwd?
De officiele antwoord is als GRAFKELDER. Tegenstrijdigheden zijn:
-vaak kon je staan in hunebedden, de bodem lag een stuk lager dan nu en de mensen waren gemiddeld wat kleiner. Dat lijkt onnodig wanneer het als graf gebouwd werd, zeker als het ging om as in urnen!
-hunebedden zijn niet afgesloten met een steen die de toegang afsluit, dat lijkt nogal vreemd voor een graf.
-de hunebedden zijn niet onderverdeeld in ruimtes. Maar als het om grotere grafkamers gaat dan zou dat wel logischer zijn. Vooral omdat de graftheorie feitelijk uitgaat van een feodale (elitaire) samenleving.
-de platte kant van de stenen is altijd naar binnen gericht, ook dat lijkt te duiden op gebruik gericht op levende mensen.
-een toegangspoort tot een hunebed lijkt onnodig voor een graf.
Nog steeds het grafverhaal. Al staan er eindelijk een vraagteken van verwondering in deze tekst!    
Refrein
Een hunebed van 5000 jaar oud
Een hunebed door mensen ooit gebouwd
Enorme stenen op elkaar
Hoe speelden ze dat klaar?
Ik leg m'n hand op zo'n steen
Er gaat een rilling door me heen
Want de tijd staat even stil
3.HIER IS JE BOM!
Tijdens mijn speurtocht dook ineens een interessant scherpgeschreven boek op: "Het mysterie van de hunebedden". Wow, welk een wereldbeeldbrekend boek BOMvol informatie. Geschreven in sleuteljaar 1978, ook jaar van het paard nota bene en Frits Bom in vorm. De voormalige ombudsman/consumentenman/ vakantieman schreef en produceerde een hunebedgids en een onvolprezen boek getiteld: “Het mysterie van de hunebedden”. Mentaal sterk en met veel kracht gebracht. Een behoorlijke mindcrashert. De man schrijft zo compact en staccato dat welhaast elke zin een slogan is. Het is algemeen gesproken hartcore to the point, Bom komt vol overtuiging, maar toch slaat ie soms ook door op hol! Jammer, maar ook dit hoort er blijkbaar bij (zie IV), er valt meer over te zeggen!

Op wikipedia staat:
“In 1978 publiceerde hij een omstreden boek getiteld "Het mysterie van de hunebedden : buitenaardse hulp?" waarmee hij zich in de gelederen schaarde van destijds populaire schrijvers als Erich von Däniken e.a. die archeologische raadsels op buitenissige wijze trachten te verklaren door ze toe te schrijven aan interventies van ruimtewezens.”
Frits verwijst amper naar Erich van Däniken. De manier waarop deze info op Wikipedia gepresenteerd wordt is nogal insinuerend door de asociatie met de term buitenissig. Alsof FB zich buiten de werkelijkheid plaatst, terwijl hij juist ook delen van de werkelijkheid laat zien die genegeerd worden!! Frits Bom wordt vaak verkeerd begrepen en geciteerd zoals hier. Mensen kunnen het niet bevatten en doen dan uitspraken die niet kloppen. Levitatie is nl. geen ’buitenaardse kracht’ als het hier op aarde plaatsvond. Bom houdt middels vragen de mogelijkheid open dat er meer aan de hand is dan wij weten, dus ook van eventuele buitenaardse hulp. Zo voorzichtuig wordt het ook grondig beschreven.

Een bunkerhart boek voor/tegen de gevestigde orde boordevol vrij doordachte vakkundige samenvattingen van gangbare, door onderwijs gepropageerde gedachten (theorieën). Hoewel Bom dus soms z'n naam voorbij schoot. Ook qua opbouw is het erg goed geschreven. Bom is de titel “journalist” welwaardig omdat hij simpelweg maar zeer doeltreffend degelijk kritisch doorvraagt. Hoewel hij soms zelf in zijn naam trapte, waagt hij het om gewoon vragen te stellen die normaal verdwijnen onder theorieën van kleuterniveau (lees: die eeuwen geleden bedacht zijn vanuit het wereldbeeld van toen) die nog immer gepresenteerd worden als feit. Het is normaalgesproken gewoon gezond verstand hoe hij doorvraagt en met vermoedens en mogelijkheden komt die WEL bij feiten aansluiten en nadrukkelijk als zodanig gebracht worden. Het LABEL: “Erich von Däniken” is een hokje, een vooroordeel, om het boek in te delen. Velen kijken niet verder.

Bom komt o.m. met 2 interessante OBSERVATIES, te weten:

1. DOORGESNEDEN stenen…
Dit klinkt kinky. Helaas is mij gebleken datdat (de aanwijzingingen van het boek volgend) een onzorgvuldige en vervolgens overdreven waarneming is. Hoe mentaal enthusiasme hier even een loopje met hem nam. Bom komt full-on maar is mens en vergipst zich soms ook. Bom draaft door, voortbunkerend op zijn wilde waarneming omtrent doorgesneden stenen, maakte hij er gelijk van dat alle stenen doorgesneden zouden zijn en er dus maar de helft aangevoerd zou hoeven zijn.

Mensen checken niet. Ikzelf viel er ook weer eens even bijna aan ten prooi... Het verhaal van de messcherpe doorgesneden stenen kan ik dus niet bevestigen. Ben naar de genoemde hunebedden gezien en onderschrijf deze waarneming niet. Het is niet zo overtuigend als Bom stelt. Toch lijken er wel aanwijzingen in de richting van die mogelijkheid: 
 er zijn veel stenen met diepe insnedes. Zoziezo een aanwijzing van bewerking!
Deze steen is toch wel serieus scherp doorgesneden!
 horen deze stenen bij elkaar? (@D38-40)
horen deze stenen bij elkaar? (@D38-40)
 
 horen deze stenen bij elkaar? (@D38-40)
Betreffende het Bom-boek: da was een btje een eenmansguerilla van die Frits. Dan kun je wat op drift geraken, wat gebeurde. Dit lijkt jammer omdat het afbreuk schijnt te doen aan de messcherpe observaties die de man doorgaans pleegt. Alleen doordat dit gebeurde komen we weer eens op het volgende verschijnsel: namelijk van het aannemen of afwijzen van informatie uit een bepaalde bron. Waarover zometeen meer. Ikzelf denk dat de Bom zo hard doorpakte dat mensen het ook niet WILLEN volgen. Ze haken af. Ze hebben niet de wilskracht voor confrontatie. Dus de standaard reflex is dan: NEGEREN/afwijzen.

2. de UITLIJNING van de hunebedden
Maar Bom verdient ook lof! Het boek begint met een tabel:
Als er goed gerekend wordt, blijkt dat de gemiddelde afwijking van een perfecte oost-west-ligging/-richting (90°) nagenoeg 0 graden is. Narekenend met de officiele gegevens kom ik uit op 88,9°, knap perfect dus. Dat is apart en statistisch gezien zeer overtuigend.

Een ‘schoonheidsfoutje’ van het boek is de stelling dat er van tevoren een afspraak moet zijn geweest over het aantal te bouwen hunebedden. De redenering is dat de gemiddelde totale uitlijning van de hunebedden 0 graden is  tov  een perfecte Oost-West-ligging. Dit is helaas m.i. een denkfout: aangezien groepjes hunebedden, zoals ook geconstateerd door Bom, tesamen een gemiddelde van 0 graden afwijking vertonen. Op die wijze kun je dus blijven bijbouwen! Bovendien: er zijn er een hoop gesloopt en de gemiddelde afwijking van de 53  die we nu kennen is vrijwel 0. Dus. Dit had Bom moeten weten.

Jan de Hunebedman vertelde me dat het verhaal der uitlijning veel verder gaat en dat als je een aantal bepaalde hunebedden met elkander verbind, je dan een vrijwel perfecte ovaal vindt. Dat is dan in principe voor eenieder te bezien.

Bom behoudt zich terecht het recht voor om zelf ook met theorie te komen. Hij stelt zeer eerlijk dat deze speculatief zijn. Zo beweerd hij dat de hunebedden gebouwd kunnen zijn als schuilkelder tegen natuurramp. Deze BUNKERTHEORIE zoals deze door Bom geponeerd wordt, lijkt plausibel maar als je erinduikt toch snel ook al onhoudbaar, namelijk:
- waarom zou je een eenspersoonsbunker bouwen of voor slechts enige personen: veel hunebedden zijn namelijk vrij klein. Dat lijkt niet te rijmen met de opzet deze als schuilplaats te gebruiken, behalve als je gelooft dat de samenleving toen al sterk elitair van aard was... Er bestaan er ook geen gestapelde hunebedden, wat in geval van bunkergebruik (tegen een catastrofe) wel een optie zou zijn, als je toch aan het bouwen bent...
- er zijn geen luchtgaten
- er is geen WC in een hunebed, het is doorgaans een vlakke ruimte, hoewel regelmatig met een aangebrachte drempel.
- een bunker zou je ook af willen sluiten. Maar een hunebed werd doorgaans niet afgesloten (wat dus ook duidt tegen de graftheorie).
-volgens Jan de Hunebedman zijn er verfsporen in hunebedden te ontdekken die wijzen op oorspronkelijke beschildering. 

Een aardig deel van het Bom-boek wordt besteed om aan te tonen dat we te maken hebben met een juist hoogontwikkelde cultuur. Waarom? Anders zou men niet in staat zijn geweest dergelijke stevig geconstrueerde en welbewust uitgelijnde objecten te bouwen.

4.VERDERE EIGEN REFLECTIES
De KERN VAN HET VERHAAL is dat op krampachtige manier getracht wordt om onze cultuur als toppunt van de gehele beschaving neer te zetten en alles wat voorafging als primitiever.

ALLES wat voorafging, het hele verleden, is in dit arrogante, dogmatische wereldbeeld primitiever/achterlijker. Ik denk, dit is ook een goedbeschreven lijn van het boek van de Bom, dat de schepping telkens opnieuw begint. Een mogelijk (zich herhalend) rampscenario in het verleden wordt in het boek van de Frits, opeen in mijn ogen geduchte wijze onderzocht.

Dit negeren/afwijzen komt voort uit de bescherming/afscherming van een wereldbeeld. Daarin wordt dogmatisch geloofd en daar aan vasthoudend, vanuit die positie, wordt een deel van de waarneming uitgeschakeld, er wordt niet verder gekeken, niet op ingegaan. Door het geloof in dogma.

Bij het ‘zoeken’ naar of poneren van verklaringen vind in mijn ogen vanuit deze dogmatische arrogantie vaak CULTURELE PROJECTIE plaats. Daarmee bedoel ik dat de manier waarop we nu in onze cultuur zaken zien, doen en laten, als maatstaf (en uitgangspunt voor theorie) wordt gehanteerd voor hoe het er vroeger ook aan toe moet zijn gegaan. Deze vaak oude theorieën worden vervolgens gepresenteerd als feit in plaats van als mogelijkheid, waardoor verder kijken ontmoedigd wordt.

Dat er nu praalgraven gebouwd worden voor mensen met veel geld betekent niet dat dat vroeger ook gebeurde. Trouwens een hunebed bouwen lijkt toch een veel omvattender en uitdagender activiteit. Eigenlijk gaat men ervan uit dat er destijds een feodale cultuur HEERSTE. Die opvatting, die ik dus Culturele Projectie noem is verder niet op feiten gebaseerd.

Jan de Hunebedman heeft mij zelfs verteld dat hij als onderzoeker aan de Universiteit van Groningen meermaals heeft meegemaakt dat onderzoeken stilgelegd werden op het moment dat er afwijkende informatie naar boven kwam.

Mensen die boeken of mensen die met iets komen in zijn geheel afwijzen omdat ze constateren dat er delen of details niet kloppen, zijn m.i. onwijs bezig, ene veelvoorkomend verschijnsel. Het aannemen van 'warheden' is ook een standaard programmering in de massamens. Dus check zelf blijft de boodschap!

+OPROEP
Verdergaand dieper multidisciplinair onderzoek. Niet verweven met of aangestuurd door politiek en religie, al is dat lastuig, aangezien dit vaak standaard verkankerd zit in de wereldbeschouwing van mensen dus ook onderzoekers. Politiek en religie bepalen al veel te lang wat de standaardgedachten zijn! Sollie voor het woord kanker, maarja soms is het zo.

Terug naar de verwondering! Wil dit artikel positief besluiten. Het mysterie! Met sprekende foto's.
 
 
 
 

maandag 19 januari 2015

de hunebedhugger

 ZITSTEEN @ D14
 dit deel van de officiele info klopt wel!
 middeleeuwse BOORGATEN
Wedergekeerd voor volgende ronde onderzoek. In het donker @ D12
 gezellig op m'n krachtplekkie!
Voor mij ziet D12 eruit als een kleine saurier en van de andere zijde een vrouwelijke saurier! Let wel: zo issie niet gebouwd, maar doorgesynchroniseerd.
 de boom is afgezaagd...
 gerepareerde steen
 SMiLiNG STONES
D12, gewoon stoertjes!
 OFFICIELE MISLEIDENDE INFO
 
 
Still strolling: Jan de Hunebedman
+de kleine onderzoekert+
OP PAD!!
Ben als ein Japanner tekeergegaan. Had route voor 2 dagen maar deed deze in 1. Vanaf D12 langs D13 nar D14, D19-20, D21-25, D27, D28-29 en D38-40. Hiero enige uitbelichting:
 
volgens Jan is dit een kaboutervoetje, kijk: dat is gewoon leutig!
 en een grote voetafdruk
D13: lekkel kleurtje!
TOEGANGSPOORT (@D19-20)
 

Bomen houden van hunebedden:
 
  letop de aparte groene vlek?!
 HOLLE BOOM
 
 spiraalboompie

apekop
Voor degenen die willen zien zijn in hunebedstenen vele dieren te ontdekken!!!
 SCHILDPADDEN, volgens Jan altijd met hoofd richting zuid
 
geintje!